laugardagurinn 20. apríl 2013

Breytingar á lögum um fæðingarorlof

Með breytingum á lögum um fæðingar- og foreldraorlof sem samþykktar voru á Alþingi í desember 2012 og tóku gildi 1. janúar 2013 og í áföngum á árunum 2014, 2015 og 2016 er að nokkru bætt fyrir þær skerðingar sem gerðar hafa verið á síðustu árum, auk þess sem fæðingarorlofið verður lengt í áföngum á næstu árum í 12 mánuði vegna barna sem fæðast (eru ættleidd eða tekin í varanlegt fóstur) 1. janúar 2016 og síðar.

Helstu breytingarnar sem tóku gildi vegna barna sem fæddust (voru ættleidd eða tekin í varanlegt fóstur) 1. janúar 2013 og síðar eru þessar:

a)  Hlutfall við útreikning fæðingarorlofs er 80% af heildartekjum í viðmiðunarmánuðunum. Þó eru greiðslur úr fæðingarorlofssjóði til foreldris aldrei hærri en 350.000 krónur á mánuði.

b)  Greiðslur í fæðingarorlofi til foreldris í 25-49% starfi í hverjum mánuði eru aldrei lægri en 94.938 krónur og til foreldris í 50-100% starfi í hverjum mánuði 131.578 krónur. Fæðingarstyrkur til foreldris í fullu námi eru 131.578 krónur á mánuði og fæðingarstyrkur annarra 57.415 krónur á mánuði.

Fæðingarorlofið lengist í áföngum á næstu árum:
2014: Réttur foreldra til fæðingarorlofs verður tíu mánuðir vegna barna sem fæðast, eru ættleidd eða tekin í varanlegt fóstur á árinu 2014.

2015: Réttur foreldra til fæðingarorlofs verður ellefu mánuðir vegna barna sem fæðast, eru ættleidd eða tekin í varanlegt fóstur á árinu 2015.

2016: Réttur foreldra til fæðingarorlofs verður tólf mánuðir vegna barna sem fæðast, eru ættleidd eða tekin í varanlegt fóstur frá 1. janúar 2016.

 

Þá kveða lögin sérstaklega á um réttarstöðu þungaðra kvenna, kvenna sem nýlega hafa alið börn og sem eru með börn á brjósti og skyldur atvinnurekenda gagnvart þeim.

 

Nánar er fjallað um breytingar á lögum um fæðingar- og foreldraorlof á heimasíðu ASÍ.

Landssambönd

Verkalýðsfélag Vestfirðinga er aðili að eftirtöldum landssamböndum innan ASÍ.