Sú staða sem er uppi í samningaviðræðum lögreglumanna við ríkisvaldið er með öllu óboðleg og ríkisvaldinu ekki til sóma. Lögreglumenn eru með lausa samninga og enn hefur forystufólk ríkisstjórnarinnar ekki staðið við yfirlýsingar  sem lögreglumönnum  hefur verið  lofað.  Staða þessi er mjög alvarleg, sér í lagi þar sem lögreglumenn njóta ekki þeirra sjálfsögðu mannréttinda að hafa verkfallsrétt.

Flestum er kunnugt hversu mikilvægu hlutverki lögreglumenn gegna í samfélaginu, þeirra störf eru oft á tíðum unnin við hættulegar og krefjandi aðstæður á vettvangi slysa, glæpa og náttúruhamfara. Þegar við höldum okkur heima, þá eru lögreglumenn sendir á vettvang.

Í Covid faraldrinum sem nú gengur yfir hefur mikið mætt á lögreglumönnum og þeir berskjaldaðir fyrir þeirri vá vegna nálægðar við skjólstæðinga sína. Þær aðstæður sem lögreglumenn vinna við og sú vinna sem þeir inna af hendi alla daga skipar þeim klárlega í Framlínusveit Íslands.

Af fréttum undangengnar vikur hefur sú staða legið í loftinu að algjört áhugaleysi ríki í herbúðum samninganefndar ríkisins. Mögulega gæti þar spilað stórt hlutverk að lögreglan hefur ekkert verkfallsvopn í að grípa. Að sýna fólki slíkt virðingaleysi er með öllu óskiljanlegt ef rétt reynist.

Verkalýðsfélag Vestfirðinga skorar því á ríkisstjórn Íslands og samninganefnd ríkisins við Landssamband Lögreglumanna að setjast strax að samningaborðinu og sýna lögreglumönnum þann sóma sem þeir sannarlega eiga skilið í störfum sínum fyrir land og þjóð .

Að lokum hvetur félagið önnur stéttarfélög til að sýna lögreglumönnum stuðning í baráttu þeirra fyrir leiðréttingu á kjörum sínum.

Með vinsemd og virðingu,

Stjórn Verkalýðsfélags Vestfirðinga .


þriðjudagurinn 5. maí 2020

Hvað áttu í þínum menntasjóði ?

Á Íslandi eru tugir starfsmenntasjóða sem niðurgreiða námskeið sem tengjast starfsþróun. Dale Carnegie námskeið flokkast sem starfsmenntun og þess vegna getur launafólk og fyrirtæki fengið styrki fyrir stórum hluta fjárfestingarinnar.

Úthlutunarreglur sjóðanna eru mjög mismunandi og réttur launþega einnig. Hér fyrir neðan eru nokkrir af þessum sjóðum og linkur á úthlutungarreglur þeirra (ath. listinn er ekki tæmandi). Margir starfsmenntasjóðir veita styrki yfir 100.000 kr. og allt að 90% af verði námskeiða. 

Nú er rétti tíminn að bæta við og styrkja eigin endur- og símenntun - Hafðu samband við þinn sjóð til að fá þína stöðu.

Vinnumálastofnun veitir styrki allt að 70.000 kr. 

Fyrirtæki geta sótt um styrki til starfsmenntasjóða og hafa nokkrir starfsmenntasjóðir komið sér upp sameiginlegri vefsíðu til að einfalda umsóknarferlið. Skoðaðu Áttina


Drífa Snædal, forseti ASÍ
Drífa Snædal, forseti ASÍ

 

Kæru félagar og landsmenn allir

Um heim allan hefur flestu sem við höfum tekið sem gefnu verið ýtt til hliðar til að verja líf okkar og heilsu. Vinna, nám, félagslíf og samskipti hafa tekið stakkaskiptum og breytingarnar kunna að einhverju marki að vara til frambúðar. Framtíðin sem við höfum undirbúið okkur undir, með aukinni áherslu á tækni og grænar lausnir er allt í einu mætt nokkrum árum fyrr en áætlað var og við stöndum frammi fyrir spurningunni: hvernig ætlum við að hafa framtíðina? Allt er breytt. Möguleikum hefur snarfækkað og snarfjölgað.

Hér á landi hefur nálgunin verið skynsamleg. Við höfum leitað til fólks sem besta þekkingu hefur á faröldrum og almannaöryggi og við sjáum fram á að geta andað aðeins léttar, þó fyrirvararnir séu enn margir og verði áfram. Alltaf búum við vel að því að eiga öflugt heilbrigðisstarfsfólk og sameiginlega innviði, en aldrei hefur það verið jafn ljóst og nú. Við erum komin í þá stöðu á undan flestum ríkjum að geta einhent okkur í uppbyggingu og næstu skref.

Það er einkennandi að þau samfélög sem hafa náð að vernda fólk best gegn veirunni eru þau lönd þar sem samfélagshugsun er ríkjandi í stað þeirrar hugsunar að hver sé sjálfum sér næstur. Lönd sem hafa byggt upp heilbrigðiskerfi og aðra velferð sameiginlega og fyrir alla. Það er dýrmætt að eiga slíka sameign og aldrei sem nú, hana þurfum við að vernda og efla.

Við stöndum frammi fyrir efnahagskreppu og þá reynir á samfélagshugsunina. Við erum ekki öll á sama báti, óhugnanlega margir hafa misst vinnu og enn fleiri orðið fyrir skertum tekjum. En þó við séum ekki á sama báti getum við sannmælst um að tryggja framfærslu fólks, grunn hins siðmenntaða samfélags, að fólk hafi til hnífs og skeiðar, þak yfir höfuðið og geti notið lífsins gæða. Við stöndum frammi fyrir stórum ákvörðunum um framtíðina. 

Samstaða gegn græðgi og arðráni

Í mínum huga er það hvorki gerlegt né æskilegt að leita í sama farið. Leiðarstef okkar við uppbyggingu samfélagsins og atvinnulífsins á að vera að allir hafi framfærslu; vinnandi fólk, fólk í atvinnuleit, öryrkjar, aldraðir og námsmenn. Ef við tryggjum ekki framfærslu fólks verður kreppan dýpri og erfiðari bæði fyrir einstaklinga og okkur sem samfélag. Framfærslutrygging er því lykilatriði í vörn og viðspyrnu.

Í öllum kreppum leita fjármagnseigendur tækifæra til að auka auð sinn og komast yfir fyrirtæki, stofnanir og jafnvel heimili á brunaútsölu. Eina aflið gegn slíkri græðgi er samstaða fólks og barátta fjöldahreyfinga. Við munum berjast gegn því að endurreisnin verði byggð á að sameignir okkar verði seldar eða að slegið verði af kröfum um laun og aðbúnað vinnandi fólks. Það hefur aldrei verið mikilvægara en einmitt núna að verja þau réttindi sem við höfum samið um. Við viljum ekki ástand þar sem atvinnulaust fólk er svo örvæntingafullt að það undirbýður hvert annað í þeirri von að fá einhvern pening í vasann. Eða að slakað sé á öryggi vinnandi fólks í skjóli ástandsins. Þetta er raunveruleg hætta hér á landi og um heim allan.

Ísland er fyrirmynd annarra í viðbrögðum við faraldrinum og við skulum líka vera fyrirmynd í því hvernig við byggjum okkur upp að nýju. Við viljum byggja upp réttlátt þjóðfélag. Við skulum einsetja okkur að eftir eitt ár, fyrsta maí árið 2021, verði búið að útrýma atvinnuleysi með góðum og öruggum störfum. Hér verðum við í fullum gangi að skapa ný tækifæri fyrir fólk og fyrirtæki í matvælaframleiðslu, heilbrigðisþjónustu, menntun, tækni og nýsköpun. Við höfum styrkt okkar innviði og sameiginlegar grunnstoðir. Við getum horft stolt til baka þar sem lífskjörin voru varin, komið var í veg fyrir að reikningnum væri velt yfir á heimilin og jöfnuður hafður að leiðarljósi. Við búum við lýðræðislegt og opið samfélag. Um þetta sameinumst við í dag, á baráttudegi verkalýðsins.

Kæru félagar, það eru víða erfiðleikar en við munum komast í gegnum þá og verðum vonandi sterkari og jafnari og samfélagið réttlátara á eftir. Gleðilegan 1. maí!


Á alþjóðlegum baráttudegi launafólks minnumst við þess sem launafólk hefur barist fyrir. Minnumst þess að þennan dag sem og alla aðra daga standa verkalýðsfélög um allan heim í stöðugri baráttu fyrir bættum kjörum ALLRA óháð stétt og stöðu. Minnumst þeirra fórna sem þurft hefur að færa til að bæta kjörin og tryggja afkomu. Minnumst þess líka að við megum aldrei sofna á verðinum því þá mun allt sem hefur áunnist verða tekið af okkur. Við megum aldrei gleyma að með samstöðuna að vopni getum við brotið á bak aftur ásókn auðvaldssinna sem nýta hvert tækifæri til að berja niður og brjóta á réttindum launafólks. 

Yfirskrift 1. maí árið 2020 ,Byggjum réttlátt þjóðfélag' er tekin úr Nallanum, baráttusöng verkafólks. Því miður er það svo að arði af auðlindum okkar er markvisst skipt á hendur fárra útvaldra. Þessir fáu útvöldu passa upp á að skammta sér og sínum ríflega á meðan verkafólki er ætlað að þiggja restarnar.

Á sama tíma og stjórnmálastéttin skammtar sér afturvirkar launahækkanir og tryggir fjármagns- og fyrirtækjaeigendum ríkisaðstoð situr okkar fólk eftir. Launafólki er ætla að bera byrðarnar aftur og enn. Launafólki, öryrkjum og eldri borgurum er ekki tryggður sambærilegur stuðningur enda ekki á forgangslista auðvaldsstéttarinnar. 

Í dag sem alla aðra daga er áríðandi að við stöndum ÖLL saman og byggjum réttlátt þjóðfélag þar sem ÖLLUM eru tryggð réttlát kjör óháð aldri, kyni og þjóðfélagsstöðu.

Til hamingju með baráttudag verkafólks.

Finnbogi Sveinbjörnsson, formaður Verkalýðsfélags Vestfirðinga 


Uppfærð launatafla fyrir verslunar- og skrifstofufólk með gildistíma frá 1. apríl 2020 hefur nú verið gerð aðgengileg á vef Verk Vest.

Töfluna má nálgast hér.


Landssambönd

Verkalýðsfélag Vestfirðinga er aðili að eftirtöldum landssamböndum innan ASÍ.