Aðeins Akureyri og Garðabær bjóða upp á lægri leikskólagjöld fyrir atvinnulausa, af þeim 15 sveitarfélögum sem úttekt verðlagseftirlits ASÍ á breytingum á leikskólagjöldum og gjöldum fyrir skóladagvistun og skólamat nær til.  Ekkert sveitarfélag er með lægri skóladagvistunargjöld fyrir atvinnulausa.

Hafa ber í huga að þrátt fyrir að sum sveitarfélög séu með afslætti fyrir forgangshópa en önnur ekki þýðir það ekki endilega að gjöldin séu lægri í sveitarfélögunum sem bjóða upp á afslætti. Leikskólagjöld fyrir forgangshópa í sumum sveitarfélögum geta verið hærri en almenn gjöld hjá öðrum sveitarfélögum en í töflum neðar í fréttinni má sjá hvar gjöldin eru hæst/lægst. 

Í stuttu máli sýnir úttektin að mjög fá sveitarfélög bjóða upp á lægri leikskólagjöld fyrir atvinnulausa og að einstæðir foreldrar og mun færri sveitarfélög bjóða upp á afslætti af skóladagvistunargjöldum eða 4 af 15 og hækkar kostnaður fyrir þessa hópa töluvert í flestum sveitarfélögum við það börn færist milli skólastiga.

Að forgangshópar, einstæðir foreldrar, atvinnulausir og öryrkjar, hafa kost á að greiða lægri leikskólagjöld og skóladagvistunargjöld, getur skipt miklu máli, sérstaklega í þeirri efnahagslægð sem er í gangi núna og skipta þessar upplýsingar máli í því samhengi.

Nánar á vef Verðlagseftirlits ASÍ


Mynd: Morgunblaðið
Mynd: Morgunblaðið

Um fjórðungur launafólks á erfitt með að ná endum saman samkvæmt nýrri könnun Vörðu – rannsóknastofnunar vinnumarkaðarins. Erfiðleikarnir mestir hjá atvinnulausum og innflytjendum, eins og fram kom á veffundi nú í hádeginu þar sem niðurstöðurnar voru kynntar.

Varða lagði nýverið könnun fyrir félaga í aðildarfélögum Alþýðusambands Íslands og BSRB þar sem spurt var um stöðu launafólks og atvinnulausra. Ákveðið var að ráðast í gerð könnunarinnar meðal annars vegna þeirra miklu erfiðleika sem hluti launafólks býr við vegna heimsfaraldur kórónuveirunnar, sérstaklega sá stóri hópur sem misst hefur vinnuna.

Niðurstöðurnar sýna verulegan mun á fjárhagsstöðu félagsfólks aðildarfélaga ASÍ og BSRB eftir kyni. Alls sögðust 23,7% þeirra sem tóku þátt í könnuninni að þeir ættu frekar erfitt eða erfitt með að láta enda ná saman. Hlutfallið var mun hærra meðal kvenna, 27,2% en hjá körlum mældist það um 19,5%.

Staða atvinnulausra var mun verri en staða launafólks. Rúmlega helmingur atvinnulausra, 50,5%, sögðust eiga frekar erfitt eða erfitt með að láta enda ná saman. Atvinnulausir eru líka mun líklegri til að þurfa að leita til sveitarfélaga eða vina og ættingja eftir fjárhagsaðstoð, þiggja aðstoð hjálparsamtaka eða fá mataraðstoð.

Atvinnuleysi er mun hærra meðal innflytjenda en innfæddra, um 24% samanborið við 15,2% samkvæmt tölum Vinnumálastofnunar sem vitnað er til í skýrslu Vörðu og því ljóst að um viðkvæman hóp er að ræða. Alls sögðust um 34,9% innflytjenda eiga erfitt eða frekar erfitt með að láta enda ná saman. Það er mun hærra hlutfall en meðal innfæddra, þar sem 26,2% voru í sömu stöðu. Innflytjendur líða frekar efnahagslegan skort og hafa í meira mæli þurft að þiggja matar- og/eða fjárhagsaðstoð.

Í könnun Vörðu var einnig spurt um andlega og líkamlega heilsu. Niðurstöðurnar sýna að andleg og líkamleg heilsa atvinnulausra er verri en þeirra sem eru í vinnu og þeir eru líklegri til að hafa neitað sér um að sækja heilbrigðisþjónustu. Andleg heilsa atvinnulausra mælist einnig mun verri hjá konum en körlum en athygli verkur að um fjórðungur kvenna á vinnumarkaði, þeirra sem eru  í vinnu, sagðist búa við slæma andlega heilsu.

Hægt er að kynna sér niðurstöður könnunar Vörðu í heild sinni í skýrslu um stöðu launafólks á Íslandi 


miðvikudagurinn 27. janúar 2021

Páskavikan - opnað fyrir umsóknir

Opnað verður fyrir umsóknir um orlofshús fyrir páskavikuna 2021  mánudaginn 1. febrúar kl. 9:30. 

Orlofshúsin sem eru í úthlutun eru íbúðir í Kópavogi og íbúð á Akureyri og sumarhúsin í Svignaskarði og Ölfusborgum.

Umsóknir þurfa að berast í síðasta lagi 15. febrúar 2021.

Úthlutun fer fram 16. febrúar og munu allir þeir sem sóttu um fá senda niðurstöðu úthlutunarinnar í tölvupósti.


þriðjudagurinn 26. janúar 2021

WAŻNA WIADOMOŚĆ!

Czy jesteś członkiem w Verk Vest? Czy w zeszłym roku pracowałeś dla gminy? A może przestałeś pracować w gminie w zeszłym roku?

W umowie płacowej między Verk Vest a gminami utworzono specjalny fundusz członków !

Pracodawca wpłaca miesięczną składkę do funduszu w wysokości 1,5% całkowitego wynagrodzenia członka związków i jest wypłacana z funduszu 1 lutego każdego roku.

Wszyscy członkowie związków Verk Vest, którzy pracują dla gminy lub pracowali dla gminy w sferze socjalnej w okresie od 1 lutego 2020 r. Do 31 grudnia 2020 r., Otrzymują wypłatę z funduszu członkowskiego w dniu 1 lutego następnego roku.

Warunkiem koniecznym do opłacenia z funduszu jest występowanie przez członków związków o wypłatę z funduszu. Najprostszym sposobem jest wypełnienie tego elektronicznego formularza.

 

Możesz również jak najszybciej skontaktować się z Ásdís lub Agnieszką pod numerem Verk Vest, tel. 456 5190 lub e-mailem postur@verkvest.is 


þriðjudagurinn 26. janúar 2021

Félagsmannasjóður - ÁRÍÐANDI SKILABOÐ!

Ertu félagsmaður í Verk Vest? Starfaðir þú hjá sveitarfélagi á síðasta ári? Eða hættir þú vinnu hjá sveitarfélag á síðasta ári?

Í kjarasamningi Verk Vest við sveitafélög var stofnaður sérstakur félagsmannasjóður.

Atvinnurekandi greiðir mánaðarlegt framlag í sjóðinn sem nemur 1,5% af heildarlaunum félagsmanns og er greitt úr sjóðnum 1. febrúar ár hvert.

Allir félagsmenn Verk Vest sem starfa hjá sveitarfélagi eða störfuðu hjá sveitarfélagi á félagssvæðinu á tímabilinu frá 1. febrúar 2020 til 31. desember 2020 eiga að fá greitt úr félagsmannasjóði 1. febrúar nk.

Forsenda þess að hægt verði að greiða úr sjóðnum er að félagsmenn sæki um greiðslu úr sjóðnum.

Einfaldast er að fylla út þetta rafræna eyðublað

Einnig er hægt að hafa samband sem fyrst við Ásdísi eða Agnieszku hjá Verk Vest í síma 456 5190 eða netfangið postur@verkvest.is   


Landssambönd

Verkalýðsfélag Vestfirðinga er aðili að eftirtöldum landssamböndum innan ASÍ.